į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos, straipsniai, komentarai
PRIEŠ AKIS STYRO KAIMYNO TV PALYDOVAS: AR TURITE TEISĘ REIKALAUTI JĮ NUIMTI (2018 09 25)

Šaltinis - www.lrt.lt

 

Savavališkai gyventojai ant namo negali tvirtinti nei kondicionierių, nei TV palydovo lėkščių, o jei taip nutiko, turėtumėte kreiptis į namo administratorių. Taip LRT.lt sako Vilniaus savivaldybės atstovas Tauras Varenbergas. „Namo administratorius nustatęs, kad asmuo, pakabinęs SAT lėkštę, neturi minėto leidimo, turi kreiptis į Valstybinę teritorijų priežiūros statybos inspekciją. Inspekcija nustačiusi, kad SAT lėkštė pakabinta savavališkai, paprastai teikia privalomąjį nurodymą šalinti savavališkos statybos padarinius arba iki tam tikro termino įteisinti atliktus darbus“, – komentuoja T. Varenbergas.

plačiau
 
AUTOMATINĖ ŠILDYMO SISTEMA - ENERGIJAI TAUPYTI (2018 09 10)

Šildymo sistema yra labai svarbi daugiabučio namo dalis. Daugelyje (net 80 proc.) senųjų daugiabučių namų įrengtos vienvamzdės šildymo sistemos, kuriose vanduo iš vieno radiatoriaus žemyn teka į kitą. Kai yra finansinių ir techninių galimybių, senas šildymo sistemas rekomenduojama renovuoti kompleksiškai, t. y. atnaujinti visas sistemos dalis: šilumos paruošimo dalį (šiluminį mazgą), šilumnešio paskirstymo dalį (vamzdynus), patalpų šildymo prietaisus (radiatorius, konvektorius) ir jų mazgus. Tuomet pasiekiamas didžiausias energijos taupymo efektas.

Visą staripsnį apie tai skaitykite www.udina.lt čia.

 
 
PUOLA ŠIRŠĖS? (2018 08 31)

Neramios dienos J. Basanavičiaus gatvės 146-ojo daugiabučio namo gyventojams. Daugiabučio namo devintajame aukšte įsiveisė širšės, kurios ne tik erzina viršutiniuose aukštuose gyvenančius žmones, bet ir kelia grėsmę jų sveikatai ar net gyvybei. Žmonės nebežino, kur kreiptis, bei prašo pagalbos. Ką daryti, aiškinosi "Rinkos aikštės" žurnalistas D. Kuprijanovas, straipsnį skaitykite www.valstietis.lt čia.

 
 
APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMĄ (2018 08 30)

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymas yra privalomas, siekiant užtikrinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise tenkančių namo bendrojo naudojimo objektų (namo bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinerinės įrangos, bendrojo naudojimo patalpų) priežiūrą, remontą ir išsaugojimą. Būstas gali būti valdomas trimis būdais: steigiama bendrija, sudaroma jungtinės veiklos sutartis, o jei nepadaryta nei viena, nei kita, savivaldybė privalo skirti administratorių. Nemažai įsteigusių bendriją arba sudarę jungtinės veiklos sutartį, sudaro sutartį su įmone, kuri užsiima pastatų technine priežiūra ir eksploatacija.

 

Plačiauapie skaitykite detaliai parengtą Jonavos rajono savivaldybės administracijos specialistų medžiagą www.jonavoszinios.lt čia.

 
 
KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS RENOVUOTI (2018 08 02)

Aplinkos ministerija paskelbė apie naują kvietimą renovuoti senus daugiabučius - siūlome paskaityti "15min.lt" paskelbtą straipsnį, žr. tekstą toliau, taip pat primename, kad organizuoti renovavimo procesą lengviau įsteigus namo savininkų bendriją. Vilniaus miesto savivaldybė šiuo metu remia bendrijų steigimą - konsultacijos ir pagalba nekainuoja, kompensuojamos registravimo išlaidos (skambinkite 8686 30484).

 

Šią savaitę Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą senos statybos daugiabučiams, kurie norėtų dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje ir renovuotis. Kaip ir ankstesniame kvietime, prioritetas bus skiriamas daugiabučiams, įtrauktiems į kvartalus, o Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) drauge su paraiška reikės pristatyti gyventojų sutikimu patvirtintą investicijų planą. Paraiškos laukiamos BETA regioniniuose skyriuose nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d.

plačiau
 
VILNIUJE PRADEDAMA PLĖTOTI POŽEMINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ SISTEMA (2018 07 26)

Vilniuje tęsiama gegužės mėnesį prasidėjusi atliekų tvarkymo sistemos pertvarka – Karoliniškėse, V. Druskio gatvėje įrengta ir vilniečiams pristatyta nauja pusiau požeminių konteinerių aikštelė. Iki 2020 m. planuojama įrengti 780 tokių aikštelių, kurios užtikrins švarą ir tvarką visame mieste bei bus integruotos į bendrą atliekų tvarkymo sistemą.

 

„Prasidėję atliekų tvarkymo sistemos pokyčiai turi aiškų tikslą – švarus miestas, sklandžiai veikianti ir miestiečiams kuo mažiau kainuojanti sistema. Šie konteineriai – tai ir nuosekliai viso miesto mastu diegiamos naujos atliekų tvarkymo kultūros simbolis. Rūpinamės, kad visos sistemos grandys veiktų integraliai, o miestiečiai turėtų galimybes patogiai ir atsakingai atsisveikinti su atliekomis. Dėl to mieste augs didelio  gabarito atliekų aikštelių skaičius, netrukus bus galima rūšiuoti ir suyrančias maisto atliekas, o miestiečiai jau spėjo įsitikinti, kad didžiajai daugumai tai dar ir kainuoja mažiau“, – sako Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

plačiau
 
STATINYS NEGALI BŪTI PALIKTAS BE PRIEŽIŪROS (2018 07 25)

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) primena, kad ji statybos valstybinę priežiūrą vykdo tol, kol vykdoma statinio statyba. Tuo metu VTPSI gali įpareigoti statytoją pašalinti trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys atitiktų projekto sprendinius. Dalyvaudami statybos užbaigimo procedūrose šios įstaigos pareigūnai taip pat tikrina pastatyto statinio atitiktį projektui ir, tik nenustatę esminių nukrypimų nuo projektinių sprendinių, pasirašo statybos užbaigimo aktą ar patvirtina statytojo pateiktą deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą.

 

plačiau
 
OFICIALIAI PALĖPĖ, REALIAI - BUTAS (2018 07 25)

"Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija nenagrinėja skundų, kai statybos darbai atlikti anksčiau kaip prieš 10 metų".

 

Apie savavališkai užimtą palėpės dalį plačiau skaitykite "Diena.lt" čia.

 
 
TALINAS SU ATLIEKOMIS TVARKOSI KITAIP (2018 07 17)

Vy­rau­ja nuo­mo­nė, kad es­tai iš tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių yra ly­de­riai ko­ne vi­so­se sri­ty­se. Kaip jiems se­ka­si tvar­ky­tis su at­lie­ko­mis, ko­kią sis­te­mą jie yra su­kū­rę, praė­ju­sią sa­vai­tę pa­ma­tė Klai­pė­dos RATC spe­cia­lis­tai, sve­čia­vę­si Ta­li­no at­lie­kų per­dir­bi­mo cent­re.

 

Pri­va­tus vers­las pa­bė­go

 

Pir­mas pa­ste­bė­ji­mas, kad Es­ti­jo­je sa­vi­val­dy­bių įsteig­ti atlie­kų tvar­ky­mo cent­rai, skir­tin­gai nei Lie­tu­vo­je, ga­li pa­tys įsi­gy­ti trans­por­tą ir teik­ti at­lie­kų su­rin­ki­mo bei iš­ve­ži­mo paslau­gas.

 

Plačiau apie tai skaitykite www.diena.lt paskelbtame straipsnyje čia.

 
 
SEIMO NARYS LAURAS STACEVIČIUS SAKO, KAD POKYČIAI DAUGIABUČIŲ ADMINISTRAVIME BŪTINI (2018 07 17)

Po Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos įvykdytų urėdijų, mokesčių ir pensijų, aukštojo mokslo ir švietimo reformų, rudenį numatoma dar viena reforma - daugiabučių namų administravimo. Aplinkos ministerija planuoja parengti Bendrosios nuosavybės valdymo įstatymo projektą, kuriame būtų aptartos visos daugiabučių namų bendrosios nuosavybės valdymo formos: administravimo, bendrijų klausimai, jungtinės veiklos atvejai. 

 

Aplinkos ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje administratoriai prižiūri daugiau nei 15 tūkst. namų, bendrijos - daugiau nei 8 tūkst., jungtinės veiklos sutartimis administruojami daugiau nei 5 tūkst. namų. Daugiau nei 4 tūkst. namų neturi valdytojo. 

 

Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys Lauras Stacevičius Seime surengė diskusijų ciklą, kurių metu aptartos svarbiausios su daugiabučių namų priežiūra, jų bendrojo naudojimo patalpų valdymu susijusios problemos. 

 

Apie tai, kaip planuojama keisti dabar galiojantį teisinį reguliavimą naujienų agentūros ELTA žurnalistė Jadvyga Bieliavska kalbėjosi su vienmandatėje Kauno Dainavos rinkimų apygardoje išrinktu Seimo nariu Lauru Stacevičiumi. 

 

Visą pokalbį skaitykite www.ve.lt čia.

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   10  sekantis  >>