į pradžią turinys susisiekite  
Patarimai ir komentarai ĮSTEIGUSIEMS BENDRIJAS
KAIP ORGANIZUOTI BENDRIJOS NARIŲ VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ KARANTINO SĄLYGOMIS (2021 06 14)

Bendrijos darbas turi būti vykdomas užtikrinant darbo organizavimo būtinas sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendime Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus įmonių darbo organizavimo būtinų sąlygų“.

 

plačiau
 
REIKALAVIMAI DAUGIABUČIO NAMO LAIKANČIŲJŲ SIENŲ PERTVARKYMUI (2020 05 06)

Siekdama užtikrinti, kad Lietuvoje statomi ir (ar) remontuojami statiniai būtų saugūs, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kokių reikalavimų turi laikytis gyventojai, kurie planuoja atlikti daugiabučio namo laikančiųjų sienų pertvarkymą nekeičiant pastato išorės matmenų.

 

Laikančiųjų sienų pertvarkymas daugiabučiame name nekeičiant pastato išorės matmenų yra priskiriamas statinio kapitalinio remonto darbams. Ruošiantis šiems darbams būtina turėti statinio kapitalinio remonto projektą. Kapitalinio remonto projekto ekspertizės aktas būtinas, kai numatoma remontuoti neypatingąjį statinį, jei neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas (SLD), arba numatoma remontuoti ypatingąjį statinį.

 

Plačiau skaitykite gzeme.lt čia.

 
 
VISI ĮGALIOJIMAI TURI BŪTI NOTARINĖS FORMOS (2018 29 12)

Aiškinantis, ar gali būti namo (pastato) bendrijos įstatuose įrašyta, kad tų bendrijos narių, kurie yra juridiniai asmenys, įgaliojimai neprivalo būti patvirtinti notaro, buvo gautas toks notarų biuro komentaras:

 

Įgaliojimas (nesvarbu, ar bendrijos narys yra fizinis asmuo, ar juridinis asmuo) turi būti notarinės formos – pagal BĮ 21 str. 4 d. 9 p., kuris taikytinas tiek bendrijos nariams, tiek namo savininkams, nesantiems Bendrijos nariais; 21 str. 4 d. skirta visiems asmenims, o 21 str. 5 d. papildo, kokias papildomas teises turi tik bendrijos nariai.

 

Balsavimo perleidimo sutartis gali būti paprastos rašytinės formos, nesvarbu, ar bendrijos narys yra fizinis asmuo, ar juridinis asmuo.

 

Išvada: įstatų, kuriuose būtų rašoma, jog bendrijos narys – juridinis asmuo – išduoda paprastos rašytinės formos įgaliojimus, netvirtintume, nes tas manytina prieštarautų BĮ 21 str. 4 d. 9 p.

 
 
NAMUOSE PLANUOJAMAS REMONTAS: KADA REIKIA STATYBOS LEIDIMO? (2018 12 31)

Dažnai būsto remontas pareikalauja ne tik išlaidų, bet ir fantazijos. Jos galima semtis iš įvairių interjero dizaino žurnalų, tačiau kartais ten esančios idėjos kelia klausimą, ar tokiems darbams jau nereikia statybos leidimo. Toks klausimas iškilo GRYNAS.lt skaitytojui, kuris sumanė įsirengti antresolę. Kokiais atvejais iš tikrųjų, remontuojant būstą, reikia statybos leidimo? Daug paaiškinimų rasite "Delfi.lt" paskelbtame straipsnyje čia.

 
 
NORĖDAMI SUTAUPYTI UŽSANDARINKITE ATLIEKŲ ŠALINIMO VAMZDĮ (2018 09 07)

Iki 2020-ųjų metų Vilniaus mieste žadama įrengti 755 naujas požemines ar pusiau požemines atliekų surinkimo aikšteles. Ši permaina sostinėje galėtų paskatinti daugiabučių gyventojus atsisakyti senos atliekų šalinimo sistemos – vamzdžių. Tačiau, anot Vilniaus miesto savivaldybės, tokį sprendimą galėtų priimti tik patys gyventojai.

 

Plačiau apie tai skaitykite www.delfi.lt čia.

 
 
ROGES IR DAUGIABUTĮ RUOŠK VASARĄ (2018 08 30)

Liaudies išmintis byloja, jog ir niūriems (žiema), ir smagiems (vasara) laikotarpiams reikia ruoštis iš anksto. Prie pasiruošimo žiemai anksčiau galėjome priskirti roges ir malkas, o šiandien, gyvendami daugiausia centriniu šildymu šildomuose daugiabučiuose, įpratome apskritai nesukti galvos dėl artėjančio šaltojo periodo. Be reikalo. Techninės priežiūros specialistai teigia, jog daugiabutį būtina apžiūrėti bent jau du kartus per metus – pavasarį ir vasarai besibaigiant ar ankstyvą rudenį.

Skaitykite daugiau www.15min.lt čia.

 
 
JURIDINIO ASMENS - BENDRIJOS NARIO BALSAVIMO TEISĖS PERLEIDIMAS (2018 07 27)

Praktinėje veikloje susiduriame su įvairiomis situacijomis, kyla įvairių klausimų. Viena iš abejonių buvo tokia: ar gali bendrijos narį - juridinį asmenį atstovaijantis įmonės vadovas perleisti balsavimo teisę bendrijos narių susirinkime kitam asmeniui ir ar gali ją perleisti net ne įmonės darbuotojui.

 

Vieno Vilniaus notarų biuro teisininkas pakomentavo: "Taip, Bendrijos narys – juridinis asmuo – kaip ir visi kiti nariai – fiziniai asmenys – turi visišką teisę perleisti savo balsavimo teisę kitam bet kokiam asmeniui".

 

Primename, lkad balsavimo teisės perleidimo sutarties nereikia tvirtinti pas notarą. Svarbu ir tai, kad balsavimo perleidimo sutartis taikoma tik juridinių asmenų dalyviams (tik bendrijų narių susirinkimuose).

 

Bendrijos narių ir butų (patalpų) savininkų rašomus įgaliojimus atstovauti juos bendrijos narių ir /ar visų butų (patalpų) susirinkimuose turi tvirtinti notaras.

 

CK 2.89 straipsnis. Balsavimo teisės perleidimas | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Antroji knyga. Asmenys (žr. toliau).

plačiau
 
KAIP PAKEISTI BENDRIJOS PAVADINIMĄ? (2018 04 03)

Kiekvienas juridinis asmuo gali pasikeisti savo pavadinimą.

 

Keičiant juridinio asmens pavadinimą procesas panašus kaip ir atliekant bet kokius kitus bendrijos įstatų pakeitimus (susirinkimo sušaukimas, balsavimas dėl naujų įstatų tvirtinimo, protokolo surašymas ir pan.) su vienintele išimtimi: vadovaujantis LR CK 2.43 str., keičiant juridinio asmens pavadinimą, būtina:

1) arba apie pavadinimo pakeitimą paskelbti viešai (viešai skelbiama juridinio asmens įstatuose nurodytame šaltinyje viešiems pranešimams skelbti);

2) arba apie juridinio asmens pavadinimo pakeitimą informuoti visus juridinio asmens kreditorius (pastaruoju atveju parengiamas juridinio asmens kreditorių sąrašas, jis pasirašomas bendrijos pirmininko, o visi sąraše nurodyti subjektai apie pavadinimo keitimą informuojami arba pasirašytinai, arba registruotu paštu išsiunčiant atitinkamą pranešimą).

 

Bendrijos pirmininkas (valdyba) laisvai pasirenka kuri iš paminėtųjų alternatyvų patogesnė (ar lengvesnė) įgyvendinti. Nurodytieji veiksmai (informavimas apie pavadinimo keitimą) turi būti atlikti iki apsilankymo notarų biure dėl pakeistų įstatų notarinio patvirtinimo.

 
 
KADA IR KUR LIETUVOJE GALIMA ĮRENGTI STEBĖJIMO KAMERAS? (2018 01 19)

Paėjusią savaitę Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą – be daugiabučio namo gyventojų sutikimo namo valdoje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros pažeidžia gyventojų teisę į privatumą. Plačiau šią tema pristato www.diena.lt čia.

 

Taip pat pridedame susipažinti 2017 01 11 Aplinkos ir Teisingumo ministerijų bendrąją nuomonę, kuri taip pat gali būti aktuali norintiems daugiabučiuose sumontuoti vaizdo kameras, ją galite paskaityti čia.

 
 
PRIVALOMAS INFORMAVIMAS RAŠTU - AR GALIMA TAI PADARYTI EL. PAŠTU? (2017 12 21)

Bendrijų įstatyme aiškiai nurodyta: "Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos valdymo organą, keisti bendrijos įstatus ar svarstyti bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą, apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams pranešama raštu." Labai dažnai sulaukiame bendrijų pirmininkų klausimų apie tai, ar galima bendrijų narius informuoti raštu, naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis. 

 

Pasigilinome į šią situaciją ir siūlome variantą - papildyti bendrijos įstatų dalį "Bendrijos pranešimai ir skelbimai" > "Informavimo tvarka, kai yra privalomas informavimas raštu" formuluote (žr. žemiau, pažymėta raudonai), suderinta su vienu Vilniaus m. notarų biuru (patvirtino, kad įstatus su tokia formuluote tvirtintų):

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>