į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Paslaugos

Dėmesio, IĮ "Ego sum" laikinai sumažino veiklos mastą, todėl kol kas konsultuoja tik individualių namų savininkų bendrijų steigimo klausimais.

 

 

BENDRIJOS STEIGIMAS PRASIDEDA ČIA

 

Patyrę specialistai PADEDA ĮSTEIGTI

daugiabučių gyvenamųjų ir individualių namų savininkų bendrijas,

KONSULTUOJA bendrijų veiklos organizavimo klausimais:

 

apiebendrija@gmail.com

 

Prašome, kreipkitės, jeigu jums aktualūs šie klausimai:

 • daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos steigimas ir veiklos organizavimas;
 • individualių namų ir kotedžų bendrijos steigimas ir veiklos organizavimas;
 • komercinių pastatų bendrijos steigimas ir veiklos organizavimas;
 • bendrijos įstatų keitimas;
 • sprendimų bendrijoje priėmimo tvarka;
 • bendrijos biudžeto formavimas;
 • pirkimo bendrijoje organizavimas;
 • bendrijos narių ar visų savininkų susirinkimo organzavimas;
 • bendrijos narių ar visų savininkų balsavimo raštu organizavimas;
 • bendrijos veiklos atnaujinimas;
 • bendrijos pirmininko rinkimo organizavimas;
 • bendrijos pirmininko atšaukimo organizavimas;
 • atsistatydiniams iš bendrijos pirmininko pareigų;
 • prisijungimas prie veikiančios bendrijos;
 • ir kt.

Kainodara:

(P.S. Įmonė šiuo metu nėra įregistruota PVM mokėtoju, PVM mokestis nepridedamas)

 

Pirminis pokalbis nemokamas.

Konsultacijos - nuo 30,00 eur / 30 min. (viena paprasta bendro pobūdžio konsultacija);

Įstatai (įstatų ruošinys, konsultavimas dėl įstatų turinio ir procedūrų tvirtinant įstatus) - 100,00 Eur; 

Bendrijos narių susirinkimo organizavimas (konsultavimas dėl procedūrų ir susirinkimo dokumentų ruošinių rengimas) - 200,00 Eur - 300,00 Eur;

Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimas (konsultacijos + įstatų ir kitų dok. rengimas) - nuo 300,00 Eur;

Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimas (konsultacijos + įstatų ir kitų dok. rengimas), kai steigia 30 ir daugiau savininkų - nuo 400,00 Eur;

Daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimas (konsultacijos + įstatų ir kitų dok. rengimas), kai jungiasi du ir daugiau namų -  nuo 500,00 Eur;

Komercinio pastato savininkų bendrijos steigimas (konsultacijos + įstatų ir kitų dok. rengimas) - nuo 500,00 Eur;

Individualių namų savininkų bendrijų steigimas (konsultacijos + įstatų ir kitų dok. rengimas) - nuo 400,00 Eur, kai savininkų daugiau nei 15 arba jungiasi ir kotedžų arba ir daugiabučių namų - nuo 500,00 Eur, kai individualių namų savininkų daugiau 30 - nuo 600,00 Eur;

Pastato prijungimas prie veikiančios bendrijos (konsultacijos + įstatų ir kitų dok. rengimas) - nuo 300 Eur.

 

PASTABOS:

Esant sudėtingoms situacijoms gali būti taikomos priemokos.

Ypač mažų (keli savininkai) pastatų savininkams gali būti taikomos nuolaidos.

Sąskaitą išrašome užsakovui - fiziniam asmeniui arba juridiniam asmeniui (bendrijai ar kitam). Primename, kad pagal Bendrijų įstatymą bendrijos steigimo išlaidas apmoka (kompensuoja) bendrijos steigėjai.

 

Nauja BENDRIJOS PIRMININKO paslauga VEIKLOS PRADŽIAI (DĖL DIDELIO UŽIMTUMO LAIKINAI SUSTABDYTA): jeigu norite įsteigti bendriją, bet neatsiranda asmens, kuris sutiktų būti bendrijos pirmininku, galime jums padėti pasiūlydami pirmininką bendrijos veiklos pradžiai - jis įregistruos bendriją, atidarys bendrijos sąskaitas banke, organizuos bendrojo naudojimo objektų perėmimą, buhalterinės apskaitos ir kitų svarbiausių paslaugų užsakymą, atlikęs pagrindinius pirmuosius darbus, suorganizuos susirinkimą, kuriame pateiks ataskaitą, o į darbotvarkę be kitų aktualių klausimų įtrauks ir bendrijos pirmininko rinkimą. Perduodamas vadovavimą kitam asmeniui, pakonsultuos jį bendrijos veiklos organizavimo klausimais.

 

Tokia pagalba galėtų trukti pusmetį arba iki metų (pagal Bendrijų įstatymą bendrijos pirmininko kadencija - 3 metai, tačiau bendrijos pirmininką galima atšaukti anksčiau, jis gali ir pats atsistatydinti). Bendrijos pirmininką reikėtų įdarbinti, atlygis mažose bendrijose (iki 30 butų ar patalpų) - 0,5 MMA, didesnėse - nuo 1 MMA.

 

Bendrijos pirmininko paslauga veiklos pradžiai teikiama tik užsisakiusiems mūsų konsultavimo bendrijos steigimo klausimais paslaugą. Galimybės suteikti šią paslaugą ribotos. Pirmenybė teikiama Vilniaus ir Klaipėdos apskričių bendrijoms.

 

NUOLATINIO KONSULTAVIMO PASLAUGOS,

sudarius ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį su IĮ "Ego sum":

 

1) nuolatinės asmeninės bendrijos pirmininko, valdybos narių ir bendrijos narių įgaliotinių konsultacijos (telefonu, e. paštu, susitikus) bendrijos veiklos organizavimo klausimais, įskaičiuojant ir dokumentų rengimo pagalbą, kai organizuojamas sprendimų priėmimas bendrijoje, kaina - 0,01 Eur/kv.m./mėn., bet ne mažiau kaip 30,00 Eur/mėn. (itin mažose bendrijose).

2) nuolatinės asmeninės bendrijos narių ir kitų savininkų konsultacijos (telefonu, e. paštu, susitikus) bendrijos veiklos organizavimo klausimais,  kaina - 0,01 Eur/kv.m./mėn., bet ne mažiau kaip 30,00 Eur/mėn. (itin mažose bendrijose).

3) ginčus nagrinėjančio asmens paslauga, kaina - 0,01 Eur/kv.m./mėn., bet ne mažiau kaip 30,00 Eur/mėn. (itin mažose bendrijose).

 

PASTABA. Ginčų tarp bendrijos pirmininko (valdybos narių) ir bendrijos narių (kitų savininkų) vidinis nagrinėjimas privalo būti užtikrintas, kai bendrijoje daugiau kaip 100 narių, mažesnėse bendrijose ginčus nagrinėjantis asmuo (komisija) nėra privalomas, bet gali būti. Vidinis ginčų nagrinėjimas yra geranoriškas ir lankstus būdas rasti kompromisus, todėl gali būti išties naudingas ir valdymo organų nariams, ir bendrijos nariams ar kitiems savininkams.

 

apiebendrija@gmail.com

 

 

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkams teikiamų paslaugų turinys

 

1. Konsultacinės pagalbos teikimo daugiabučių namų savininkams, steigiant bendriją, paslaugos:


1.1. pirminė konsultacija daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams;
1.2. konsultacijos savininkų iniciatyvinėms grupėms;
1.3. konsultacijos bei pagalba dėl iki steigiamojo susirinkimo dienos reikiamo sudaryti namo savininkų, pritariančių bendrijos steigimui, sąrašo sudarymo;
1.4. konsultacijos bei pagalba dėl pranešimo apie bendrijos steigimą, jeigu namą valdo Savivaldybės paskirtas administratorius, parengimo Savivaldybės paskirtam administratoriui; 
1.5. pagalba dėl pranešimo (skelbimo) apie planuojamą bendrijos steigimą daugiabučiame name ir bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarkės parengimo;
1.6. pagalba dėl pranešimo (skelbimo) kartu su bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarke pateikimo į pašto dėžutes visiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, registruotiems Nekilnojamo turto registre;
1.7. pagalba parengiant bendrijos įstatų projektą pagal LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (toliau – Bendrijų įstatymas) nustatytus bendrijos įstatų rengimo reikalavimus;
1.8. pagalba dėl steigiamos bendrijos įstatų projekto (kartu su pranešimu (skelbimu)) viešo pateikimo;
1.9. pagalba dėl bendrijos steigiamojo susirinkimo organizavimo ir vedimo, susirinkime pristatant bendrijos įstatų projektą;
1.10. pagalba dėl bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo sudarymo ir bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo surašymo, šių dokumentų turinio patikrinimo atitikimui LR aplinkos ministro patvirtintoms formoms;
1.11. konsultacijos bei pagalba dėl paruoštų bendrijos steigimo dokumentų teikimo notarui, Juridinių asmenų registrui ir Nekilnojamojo turto registrui;
1.12. ir kt.

 

2. Konsultacinės pagalbos teikimo daugiabučių namų savininkams, įsteigus bendriją, paslaugos

 

Konsultuojami duagiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkai ir visi nariai, besikreipiantys dėl įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų taikymo, organizuojant bendrijų valdymą ir daugiabučių namų priežiūrą, dokumentų valdymo organizavimą bendrijoje ir buhalterinę apskaitą, bendrijos lėšų planavimą, ūkinės finansinės veiklos kontrolę ir atsakomybę, bendrijos valdomo pastato techninės priežiūros organizavimą bei bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo klausimais.

 

Ir kitos susijusios paslaugos.

 

Konsultavimo paslaugas teikiame telefonu ir elektroniniu paštu, taip pat susitinkant. Susistikimo laiką deriname iš anksto.

 

IĮ "Ego sum", e. pašto adresas apiebendrija@gmail.com