į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Paslaugos

 

IĮ "Ego sum" teikia mokamas konsultacijas

daugiabučių gyvenamųjų ir komercinių pastatų bei individualių namų savininkų bendrijų steigimo ir valdymo (administravimo) klausimais:

 

apiebendrija@gmail.com

+370 686 30484

 

Prašome, kreipkitės, jeigu jums aktualūs šie klausimai:

 • daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos steigimas ir veiklos organizavimas;
 • individualių namų ir kotedžų bendrijos steigimas ir veiklos organizavimas;
 • komercinių pastatų bendrijos steigimas ir veiklos organizavimas;
 • bendrijos įstatų keitimas;
 • sprendimų bendrijoje priėmimo tvarka;
 • bendrijos biudžeto formavimas;
 • pirkimo bendrijoje organizavimas;
 • bendrijos narių ar visų savininkų susirinkimo organzavimas;
 • bendrijos narių ar visų savininkų balsavimo raštu organizavimas;
 • bendrijos veiklos atnaujinimas;
 • bendrijos pirmininko rinkimo organizavimas;
 • bendrijos pirmininko atšaukimo organizavimas;
 • atsistatydiniams iš bendrijos pirmininko pareigų;
 • prisijungimas prie veikiančios bendrijos;
 • ir kt.

Kainodara (įskaičiavus mokesčius):

 

Pirminis pokalbis nemokamas.

Konsultacijos - nuo 50,00 eur / 30 min. (viena paprasta bendro pobūdžio konsultacija);

Įstatai (parengimas, konsultavimas dėl procedūrų ir susijusių dok. rengimas) - nuo 200,00 eur;

Daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimas (konsultacijos + įstatų ir kitų dok. rengimas) - nuo 300,00 eur;

Daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimas, kai jungiasi du ir daugiau namų (konsultacijos + įstatų ir kitų dok. rengimas) - nuo 500,00 eur;

Komercinių pastatų savininkų bendrijų steigimas (konsultacijos + įstatų ir kitų dok. rengimas) - nuo 500,00 eur;

Individualių namų savininkų bendrijų steigimas (konsultacijos + įstatų ir kitų dok. rengimas) - nuo 400,00 eur;

Individualių namų bendrijų steigimas, kai savininkų daugiau nei 15 arba jungiasi ir kotedžų, arba ir daugiabučių namų (konsultacijos + įstatų ir kitų dok. rengimas) - nuo 500,00 eur;

Pastato prijungimas prie veikiančios bendrijos (konsultacijos + įstatų ir kitų dok. rengimas) - nuo 300 eur.

 

PASTABOS:

Esant sudėtingoms situacijoms gali būti taikomos priemokos.

Ypač mažų (keli savininkai) pastatų savininkams gali būti taikomos nuolaidos.

Sąskaitą išrašome užsakovui - fiziniam asmeniui arba juridiniam asmeniui (bendrijai ar kitam). Primename, kad pagal Bendrijų įstatymą bendrijos steigimo išlaidas apmoka (kompensuoja) bendrijos steigėjai.

 

 

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkams teikiamų paslaugų turinys

 

1. Konsultacinės pagalbos teikimo daugiabučių namų savininkams, steigiant bendriją, paslaugos:


1.1. pirminė konsultacija daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams;
1.2. konsultacijos savininkų iniciatyvinėms grupėms;
1.3. konsultacijos bei pagalba dėl iki steigiamojo susirinkimo dienos reikiamo sudaryti namo savininkų, pritariančių bendrijos steigimui, sąrašo sudarymo;
1.4. konsultacijos bei pagalba dėl pranešimo apie bendrijos steigimą, jeigu namą valdo Savivaldybės paskirtas administratorius, parengimo Savivaldybės paskirtam administratoriui; 
1.5. pagalba dėl pranešimo (skelbimo) apie planuojamą bendrijos steigimą daugiabučiame name ir bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarkės parengimo;
1.6. pagalba dėl pranešimo (skelbimo) kartu su bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarke pateikimo į pašto dėžutes visiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, registruotiems Nekilnojamo turto registre;
1.7. pagalba parengiant bendrijos įstatų projektą pagal LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (toliau – Bendrijų įstatymas) nustatytus bendrijos įstatų rengimo reikalavimus;
1.8. pagalba dėl steigiamos bendrijos įstatų projekto (kartu su pranešimu (skelbimu)) viešo pateikimo;
1.9. pagalba dėl bendrijos steigiamojo susirinkimo organizavimo ir vedimo, susirinkime pristatant bendrijos įstatų projektą;
1.10. pagalba dėl bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo sudarymo ir bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo surašymo, šių dokumentų turinio patikrinimo atitikimui LR aplinkos ministro patvirtintoms formoms;
1.11. konsultacijos bei pagalba dėl paruoštų bendrijos steigimo dokumentų teikimo notarui, Juridinių asmenų registrui ir Nekilnojamojo turto registrui;
1.12. ir kt.

 

2. Konsultacinės pagalbos teikimo daugiabučių namų savininkams, įsteigus bendriją, paslaugos

 

Konsultuojami duagiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkai ir visi nariai, besikreipiantys dėl įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų taikymo, organizuojant bendrijų valdymą ir daugiabučių namų priežiūrą, dokumentų valdymo organizavimą bendrijoje ir buhalterinę apskaitą, bendrijos lėšų planavimą, ūkinės finansinės veiklos kontrolę ir atsakomybę, bendrijos valdomo pastato techninės priežiūros organizavimą bei bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo klausimais.

 

Ir kitos susijusios paslaugos.

 

Konsultavimo paslaugas teikiame telefonu ir elektroniniu paštu, taip pat susitinkant (kai nėra draudimo dėl karantino). Susistikimo laiką deriname iš anksto.

 

Tel. +370 686 30484, e. pašto adresas apiebendrija@gmail.com