į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Paslaugos

1. Konsultacinės pagalbos teikimo daugiabučių namų savininkams, steigiant bendriją, paslaugos:


1.1. pirminė konsultacija daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams;
1.2. konsultacijos savininkų iniciatyvinėms grupėms;
1.3. konsultacijos bei pagalba dėl iki steigiamojo susirinkimo dienos reikiamo sudaryti namo savininkų, pritariančių bendrijos steigimui, sąrašo sudarymo;
1.4. konsultacijos bei pagalba dėl pranešimo apie bendrijos steigimą, jeigu namą valdo Savivaldybės paskirtas administratorius, parengimo Savivaldybės paskirtam administratoriui; 
1.5. pagalba dėl pranešimo (skelbimo) apie planuojamą bendrijos steigimą daugiabučiame name ir bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarkės parengimo;
1.6. pagalba dėl pranešimo (skelbimo) kartu su bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarke pateikimo į pašto dėžutes visiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, registruotiems Nekilnojamo turto registre;
1.7. pagalba parengiant bendrijos įstatų projektą pagal LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (toliau – Bendrijų įstatymas) nustatytus bendrijos įstatų rengimo reikalavimus;
1.8. pagalba dėl steigiamos bendrijos įstatų projekto (kartu su pranešimu (skelbimu)) viešo pateikimo;
1.9. pagalba dėl bendrijos steigiamojo susirinkimo organizavimo ir vedimo, susirinkime pristatant bendrijos įstatų projektą;
1.10. pagalba dėl bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo sudarymo ir bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo surašymo, šių dokumentų turinio patikrinimo atitikimui LR aplinkos ministro patvirtintoms formoms;
1.11. konsultacijos bei pagalba dėl paruoštų bendrijos steigimo dokumentų teikimo notarui, Juridinių asmenų registrui ir Nekilnojamojo turto registrui;
1.12. Konsultacijos dėl bendrijos įregistravimo išlaidų padengimo.

 

Dėmesio!

Naujų bendrijų Vilniuje steigėjams gali būti padengtos bendrijos registravimo išlaidos,

susisiekite su mumis ir sužinokite, kaip tai padaryti.

 

2. Konsultacinės pagalbos teikimo daugiabučių namų savininkams, įsteigus bendriją, paslaugos

 

Konsultuojami duagiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkai ir visi nariai, besikreipiantys dėl įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų taikymo, organizuojant bendrijų valdymą ir daugiabučių namų priežiūrą, dokumentų valdymo organizavimą bendrijoje ir buhalterinę apskaitą, bendrijos lėšų planavimą, ūkinės finansinės veiklos kontrolę ir atsakomybę, bendrijos valdomo pastato techninės priežiūros organizavimą bei bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo klausimais.

 

3. Mokomųjų seminarų organizavimo paslaugos

 

Mokomieji seminarai aktualiais bendrijų veiklos klausimais organizuojami du kartus per metus arba dažniau, jeigu yra poreikis.

 

Konsultavimo paslaugas teikiame telefonu ir elektroniniu paštu, taip pat įmonės biure.

Bendraudami gyvai norėtume visą dėmesį skirti tik jums, todėl prašytume susitikimo laiką suderinti iš anksto.

Kalvarijų g. 125B - 816 Vilniuje

Tel. 8686 30484, el. paštas apiebendrija@gmail.com

Konsultuojame:

I-IV nuo 15:00 iki 18:00 val.

V - nuo 13:00 iki 15:00

VI-VII nedirbame

 

Pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracija vilniečiams šias paslaugas IĮ "Ego sum" teikia nemokamai.