į pradžią turinys susisiekite  
Dažnai užduodami klausimai
KIEK KAINUOJA NOTARO PATVIRTINIMAS ĮGALIOJANT ATSTOVAUTI BENDRIJOS STEIGIAMAJAME SUSIRINKIME? (2017 11 28)

Vilniaus miesto vieno iš notarų biurų duomenimis, įgaliojimo patvirtinimas, kuomet įgaliojamas artimas giminaitis (sutuoktinis, tėvas, vaikas), kainuoja maždaug 15-20 EUR, kai įgaliojamas nesusijęs asmuo, tuomet kaina  būna - maždaug 25-30 EUR.

 

Jeigu vienu įgaliojimu keli asmenys įgalioja tą patį įgaliotinį, taikytina vieno įgaliojimo kaina, t. y. maždaug 25-30 EUR. Tik reikia turėti omeny, kad tokiu atveju vienam iš įgaliotojų nusprendus įgaliojimą atšaukti, jis būtų atšaukiamas visų įgaliotojų atžvilgiu.

 
 
AR BENDRIJOS PIRMININKAS GALI EITI IR BENDRIJOS BUHALTERIO PAREIGAS (2017 08 17)

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnyje "Apskaitos tvarkymas" yra įteisintos šios nuostatos:

1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko:
1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris);
2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.
2. Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus atvejus.

plačiau
 
AR GALIMA LAIKYTI IŠKABINTĄ VĖLIAVĄ ANT DAUGIABUČIO NAMO (2017 07 16)

Ukmergės kaikurie gyventojai pasipiktino, kad ant vieno daugiabučio nuolat kabo valsybės vėliava ir jos niekas nenukabina. Laikraštis "Gimtoji žemė" išspausdino Ukmergės miesto seniūnės Zitos Pečiulienės atsakymą, kuris gali būti aktualus daugeliui:

„Lietuvos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas numato, kad ant visų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat ant gyvenamųjų namų Lietuvos vėliava privalo būti iškelta tik tris kartus per metus – vasario 16-ąją, kovo 11-ąją ir liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Gyventojai, kurie to nepaiso, gali sulaukti baudų. Taip pat įstatyme nurodoma, jog Lietuvos piliečiai gali iškelti valstybinę vėliavą prie savo namų asmeninių švenčių metu, o Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai – valstybės, kurios piliečiais jie yra, vėliavą.“ Pasak miesto seniūnės, individualių namų kiemuose dažnai galima išvysti plevėsuojant trispalvę arba tautinę vėliavą su Vyčio herbu viduryje ir niekam nekyla minčių, kad tos sodybos šeimininkai negerbia valstybės simbolių ar iš jų tyčiojasi. „Nemanau, kad žmonėms reikėtų piktintis dėl ant daugiabučio namo kabančios vėliavos ir juo labiau nėra už ką bausti tų namų gyventojų“, – kalbėjo Z. Pečiulienė.

Visą straispnį galite paskaityti naujienų portale "Gzeme.lt" čia.

 
 
DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR EKSPLOATACIJA. KAS TAI? (2017 03 23)

UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktoriaus pavaduotojas Nerijus Žilevičius parengė aišknamąjį straipsnį apie namų techninę priežiūrą. Jis rašo:

"Lietuvių kalbos žodynas terminą „eksploatacija“ paaiškina taip: „įmonės mechanizmų, kelių, įrenginio ir kitų objektų naudojimas“. Ukmergės miesto gyventojai, gavę sąskaitas iš UAB „Ukmergės butų ūkis“, mokestiniuose lapeliuose mato mokestį „už eksploataciją“. Tai anaiptol nereiškia, kad jie turi mokėti už „objektų naudojimą“. Mokestis už eksploataciją iš tiesų yra mokestis už statinio techninę priežiūrą, kurią, remiantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, privalo organizuoti statinio naudotojas (naudotojai)."

Visą straipsnį skaitykite www.gemze.lt čia.

 
 
KAS PRIŽIŪRI IR KONTROLIUOJA BENDRIJŲ VEIKLĄ (2017 03 14)

Bendrijų įstatymo 20 strapsnyje "Bendrijos veiklos viešoji priežiūra ir kontrolė" sakoma:
1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės.
2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas, ir, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių nusižengimų bylas nagrinėti teismui.

 
 
AR GALIMA ĮKURTI BENDRIJĄ NEBAIGTOS STATYBOS NAME? (2017 03 13)

Steigiant bendriją svarbu, kad tiek namas, tiek butai/patalpos, esantys name, būtų įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip nekilnojamojo turto objektai. Pačio namo baigtumas nėra svarbus, t. y. bendrija gali būti įsteigta ir nebaigtame statyti pastate.

 
 
AR ĮSTEIGĘ BENDRIJĄ SUTAUPYSIME MOKESČIŲ?

"Žinių radijo" laidoje 2017 02 09 kalbėjęs bendrijos pirmininkas Vaidas pabrėžė, kad bendrija skiriasi nuo administratoriaus pirmiausia tuo, kad nesiekia pelno, ir teigė, kad įsteigus bendriją jo namo gyventojai (108 butai) per metus suataupo 70 000 litų arba daugiau nei 20 tūkst. eurų. Viso pokalbio galite pasiklausti čiaStraipsnis apie tai yra publikuotas naujienų portale "Lrytas.lt" čia.

Informacija parengta 2017 02 09.

 
 
AR GALI BENDRIJOS PIRMININKAS PAREIGAS EITI BE DARBO SUTARTIES IR BE ATLYGIO

Aktuali ištrauka iš bylos Nr. I-276-437/2014 (Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2014 02 03):

"Pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnio 9 punktą savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas. ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos veikla reglamentuoja LR CK, Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, kurio 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Bendrijos įstatų 1 punkte nustatyta, kad ji yra ne pelno organizacija. Vertintina, kad D. Č. dirba savanorystės pagrindu. Akcentuotina, jog pagal Lietuvos Respublikos Savanoriškos veiklos įstatymo 9 dalį, veiklos organizatorius rašytinės savanoriškos veiklos sutarties su savanoriu sudaryti neprivalo."

Informacija parengta 2017 02 07.

 
 
AR GALIMA ĮGALIOJIMĄ ASTSOVAUTI STEIGIANT BENDRIJĄ SUDARYTI ELEKTRONINIU BŪDU

Nuo 2014 m. sausio 1 d. supaprastintą įgaliojimą asmuo gali sudaryti net neišėjęs iš namų: jam tereikia prisijungti prie specialaus internetinio puslapio www.igaliojimai.lt, kuriame asmuo gali pasinaudoti naująja įgaliojimo sudarymo paslauga, tačiau įgaliojimai atstovauti daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamajame susirinkime turi būti patvirtinti notaro.

 

Nuostata dėl to, kad butų ir kitų patalpų savininkų įgaliojimai, susiję su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, turi būti patvirtinti notaro, yra įtvirtinta Bendrijų įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 9 punkte:

 

4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę:
9) įgalioti kitą asmenį atstovauti jų interesams palaikant santykius su bendrija ir jos valdymo organais dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų naudojimo, valdymo, priežiūros ir atnaujinimo, nurodydami įgaliojimo terminą, teisių ir pareigų apimtį. Šis įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Informacija parengta 2017 01 30.

 
 
KAIP ATSISKIRTI NUO DIDELĖS BENDRIJOS ĮSTEIGIANT ATSKIRĄ BENDRIJĄ

Būna situacijų, kai vieno namo gyventojai nori atsiskirti nuo didelės (daug namų jungiančios) bendrijos įsteigdami mažesnę - vien tik savo namo butų/patalpų savininkų bendriją. Procesą įvykdyti nėra paprasta, nes į jį turi būti įtraukti ne tik naujos bendrijos iniciatoriai ir steigėjai, bet ir bendrijos, nuo kurios atsiskiriama, nariai.

 

SVARBU. Naujai įsteigtos (bet dar neįregistruotos) bendrijos valdymo organai turi kreiptis į esamą bendriją, o pastarosios valdymo organai turi parengti reorganizavimo sąlygas ir jas patvirtinti.

plačiau
 
1   2   sekantis  >>