"Informavimo tvarka, kai yra privalomas informavimas raštu" formuluote (žr. žemiau, pažymėta raudonai), suderinta su vienu Vilniaus m. notarų biuru (patvirtino, kad įstatus su tokia formuluote tvirtintų): "/> PRIVALOMAS INFORMAVIMAS RAŠTU - AR GALIMA TAI PADARYTI EL. PAŠTU? (2017 12 21) "Informavimo tvarka, kai yra privalomas informavimas raštu" formuluote (žr. žemiau, pažymėta raudonai), suderinta su vienu Vilniaus m. notarų biuru (patvirtino, kad įstatus su tokia formuluote tvirtintų): " />
  į pradžią turinys susisiekite  
Dažnai užduodami klausimai
PRIVALOMAS INFORMAVIMAS RAŠTU - AR GALIMA TAI PADARYTI EL. PAŠTU? (2017 12 21)

Bendrijos pranešimai ir skelbimai

 

73. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka:

 

73.1  Bendro pobūdžio Bendrijos pranešimai ir skelbimai paskelbiami viešai Bendrijos skelbimo lentose kiekvienoje laiptinėje ir patalpinami Bendrijos naudojamoje elektroninėje informacinėje sistemoje, jeigu tokia yra.
73.2  Individualūs pranešimai ir dokumentai su asmens duomenimis įteikiami Bendrijos nariams (patalpų savininkams) per pašto dėžutes. 
73.3  Teismo procesiniai dokumentai Bendrijos bylose įteikiami (skelbiami) LR CPK nustatyta tvarka.
73.4  Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai numato tam tikrų pranešimų paskelbimą viešai, tokie pranešimai bus skelbiami VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

 

74. Informavimo tvarka, kai yra privalomas informavimas raštu

 

74.1  pranešimai ir kiti dokumentai gali būti įteikiami Bendrijos nariams (patalpų savininkams) asmeniškai jų gyvenamojoje ar darbo vietoje Pastate, o jų nesant – fizinio asmens pilnamečiams šeimos nariams, juridinio asmens darbuotojams, pasirašytinai; 
 74.2  pranešimai ir kiti dokumentai gali būti išsiunčiami registruotu paštu Bendrijos nario (patalpų savininko) gyvenamosios vietos adresu ar kitu adresu, jeigu Bendrijos narys (patalpų savininkas) yra raštu informavęs Bendrijos pirmininką apie kitą adresą dokumentų įteikimui;
 74.3 pranešimai ir kiti dokumentai gali būti įteikiami, įmetant juos į Bendrijos narių (patalpų savininkų) pašto dėžutes, apie šio veiksmo įvykdymą surašant aktą, kurį pasirašo Bendrijos pirmininkas ir ne mažiau kaip du Bendrijos nariai, arba surašant aktą su trijų Bendrijos narių parašais, kai pranešimą įteikia ne Bendrijos pirmininkas; tokiu atveju laikoma, kad adresatas buvo supažindintas su pranešimu ar dokumentais po septynių kalendorinių dienų nuo pranešimo ar dokumentų įdėjimo į pašto dėžutę dienos; laikinai išvykęs, išnuomojęs arba kitaip patikėjęs kitam asmeniui naudoti savo patalpas, Bendrijos narys (patalpų savininkas) turi pasirūpinti, kad informacija apie pranešimų ir kitų dokumentų įteikimą šiuo būdu jam būtų perduodama nedelsiant;
74.4 pranešimai ir kiti dokumentai (skenuotos jų kopijos) gali būti įteikiami išsiunčiant juos elektroniniu paštu, bet tik tiems Bendrijos nariams (patalpų savininkams), kurie Bendrijos pirmininkui (valdybai) yra pateikę prašymus juos informuoti būtent tokiu būdu ir yra nurodę savo elektroninio pašto adresą.