į pradžią turinys susisiekite  
Dažnai užduodami klausimai
STEIGIAME BENDRIJĄ - NUO KO PRADĖTI?

Jeigu nusprendėte inicijuoti bendrijos steigimą, pirmiausiai apie tai pasikalbėkite su namo gyventojais, tiksliau - su namo butų ar patalpų savininkais, nes tik savininkai (arba notariškai jų įgalioti asmenys) turi teisę balsuoti "už" arba "prieš" bendrijos steigimą. PATARIMAS. Kalbėdamiesi turėkite pasiruošę bendrijos steigimui pritariančių savininkų sąrašo blanką, kuriame surinkite visų steigimui pritarusių savininkų parašus. Šis dokumentas bus teikiamas notarui tvirtinti kartu su kitais bendrijos registravimo dokumentais.

plačiau
 
KODĖL VERTA STEIGTI BENDRIJĄ

"...butų ir kitų patalpų savininkai, įsteigdami bendriją bendrajai dalinei nuosavybei valdyti ir naudoti, įgyvendina konstitucinę teisę vienytis siekiant tam tikro bendro tikslo".

 

"Bendrijas įsteigę ar jungtinės veiklos sutartis sudarę savininkai turi galimybių kontroliuoti administratorių šiam sudarant ir vykdant su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimo sutartis, taip užtikrinant butų ir kitų patalpų savininkų interesą gauti kokybiškas, jų interesus atitinkančias daugiabučių namų priežiūrai būtinas paslaugas ir viešąjį interesą tinkamai eksploatuoti ir išsaugoti daugiabučius namus. Šios galimybės esmingai skiriasi nuo tų savininkų, kurių butai ir kitos patalpos yra daugiabučiuose namuose, kuriuose administratorius yra paskirtas savivaldybės, galimybių."

 

Ištraukos iš Konstitucinio teismo pranešimo.

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3