į pradžią turinys susisiekite  
Patarimai ir komentarai BENDRIJŲ NARIAMS
KUR IŠMETATE SUGRĖBTUS LAPUS? PAŽEIDJUS GAUDYS IR KAMEROMIS (2017 11 16)

Miestų gyventojams šiuo metu tikras galvosopis, kur padėti sugrėbtus lapus. Už prie konteinerių paliktas krūvas ar kartu su šiukšlėmis sumestus lapus gresia baudos. Štai Panevėžio savivaldybė ragina vežti lapus tiesiai į sąvartyną ar specialiai žaliosioms atliekoms kaupti skirtus konteinerius, tačiau jų mieste vos 5, tad gyventojai nesuka galvos ir lapus vis tiek verčia prie konteinerių. Nuo šiol tokius pažeidėjus Panevėžys sukruto gaudyti – ėmė organizuoti reidus. Plačiau apie tai - www.tv3.lt paskelbtoje informacijoje čia.

 
 
BENDRIJŲ PIRMININKAI TAMPA ATPIRKIMO OŽIAIS? (2017 11 02)

„Pir­miau­sia bend­ri­jos na­riai ar na­mo pa­tal­pų sa­vi­nin­kai tu­rė­tų jiems rū­pi­mus klau­si­mus spręs­ti su bend­ri­jos pir­mi­nin­ku, bend­ri­jos val­dy­ba, bend­ri­jos gin­čų nag­ri­nė­ji­mo ko­mi­si­ja ar už tai at­sa­kin­gu as­me­niu, su­šauk­da­mi vi­suo­ti­nį bend­ri­jos na­rių su­si­rin­ki­mą“, – pa­ta­ria I. Kru­giš­kie­nė. daugiau komentarų ir patarimų rasite www.skrastas.lt paskelbta,e straipsnyje čia.

 
 
DĖL VISKO GALIMA DEMOKRATIŠKAI SUSITARTI (2017 09 21)

"Svar­biau­sia, kad pa­ti bend­ri­ja su­si­tar­tų, kad jai tik­rai rei­kia ta­ke­lio ar ša­li­gat­vio. Jei­gu na­mo bend­ri­ja iš­reikš to­kį no­rą, bend­ri­jos pir­mi­nin­kas kreip­sis, se­niū­ni­ja at­ras ga­li­my­bių nu­ties­ti ša­li­gat­vį. Da­bar tos ke­lios ply­te­lės vie­to­je laip­tu­kų ne­la­bai puo­šia mies­tą", - sako Kuršėnų seniūnas Vytautas Gedmontas straipsnyje "Daugiabučio bendrija nesusikalba dėl takelio į gatvę". Linkime sprendimus rasti geranoriškai susirinkimuose. Kai žmonės kalbasi, jie turi galimybių susitarti. Visą straipsnį galite paskaityti portale "Skrastas.lt" čia.

 
 
DAUGAIBUČIŲ NAMŲ BENDRIJOMS NAUJA ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ PRIEMONĖ (2017 07 26)

Daugiabučių namų savininkų bendrijos ar administratoriai, kuriems Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos netaikomos, per naują VšĮ CPO LT sukurtą elektroninę priemonę Elektroninį pirkimų centrą (https://epc.cpo.lt/) gali paprastai ir skaidriai įsigyti daugiabučių namų modernizavimo darbų.

 

Plačiau apie tai "Alfa.lt" :

https://www.alfa.lt/straipsnis/50198857/daugiabuciu-namu-bendrijoms-ir-administratoriams-nauja-priemone;

Sistemos pristatymas čia:

https://epc.cpo.lt/instrukcija/

 
 
NEPAKLIŪKITE Į SUKČIŲ PINKLES, NEATIDUOKITE JIEMS BENDRIJOS PINIGŲ (2017 07 19)

16 eurų – tiek pinigų po keisto skambučio liko daugiabučio namo Palangoje bendrijos sąskaitoje. 8750 eurų atidavęs namo pirmininkas pensininkas Jonas Vytautas Baliutavičius iš nevilties kreipėsi į visus pažįstamus finansinės paramos.

 

„Buvau girdėjęs apie sukčių apgautus žmones, tačiau niekada negalvojau, kad man taip gali atsitikti. Viskas skambėjo taip įtikinamai, per 1,5-2 valandas trukusį pokalbį jie man neleido nė truputį pagalvoti. Kai dabar prisimenu to pokalbio turinį, jis man atrodo juokingas“, – pasakojo 74-erių vyras 15min portalui.

 

Prieš septynerius metus į Palangą paskui dukrą atsikraustęs pensininkas ilgą laiką dirbo Šiaulių J.Janonio gimnazijoje istorijos mokytoju. Pensijos jam pasirodė maža išgyvenimui, todėl susirado darbą – vadovavo vieno daugiabučio Sermiesčio gatvėje bendrijai.

 

Prisistatė policijos pareigūnu

Praėjusio trečiadienio popietę J.V.Baliutavičiui pasiskambino nepažįstamas vyras. Prisistatė esąs policijos pareigūnas iš Klaipėdos. Kreipėsi į jį vardu ir pavarde, atskleidė žinąs, jog šis vadovauja daugiabučio bendrijai.

plačiau
 
SUKURTAS ELEKTRONINIS ĮRANKIS DAUGIABUČIUS RENOVUOJANČIOMS BENDRIJOMS (2017 06 09)

Nuo šiol daugiabučių namų bendrijoms įsigyti namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus su projektavimu taps gerokai paprasčiau.

 

Viešoji įstaiga „CPO LT“, sukūrusi elektroninį įrankį „Elektroninių pirkimų centras“, papildė ji galimybe rangos darbus su projektavimu įsigyti pagal ekonominį naudingumą. Tai – viena iš daugybės priemonių, kuria siekiama daugiabučių renovavimą padaryti kuo prieinamesniu ir patrauklesniu. Naujasis įrankis yra skirtas subjektams, kuriems negalioja LR Viešųjų pirkimų nuostatos

 

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.

 
 
BENDRIJA NORI NUOMOTIS VALSTYBINĘ ŽEMĘ VILNIUJE (2017 06 05)

Jeigu jūsų daugiabučio namo savininkų bendrija nusprendė išsinuomoti valstybinę žemę prie namo, pirmininkui patariame kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Žemės duomenų skyrių - jo darbuotojai paaiškins ir pakomentuos procedūras, kurias turėsite atlikti.

Šiuo metu Žemės duomenų skyriaus vedėja yra Gaiva Auglienė, jos tel.: 85 2112467, 8614 35623.

 
 
SUTAUPYKITE ĮMOKŲ SURINKIMO KAŠTUS (2017 05 26)

Elektroninės atsiskaitymų knygelės panaikinimas, atnaujintos AB „Informacinio verslo paslaugų įmonės“ (IVPĮ) sutartys prisidėjo prie augančių administravimo kaštų bendrijai. Racionaliai finansus tvarkančios bendrijos nėra nusiteikusios mokėti už įmokų surinkimą, detalizacijos pateikimą ir ieško kitų alternatyvų, kaip surinkti įmokas ir jas paskirstyti.

 

Visa tai be papildomų kaštų leidžia atlikti www.vienasaskaita.lt (UAB „Viena sąskaita“) – nepriklausoma mokesčių surinkimo platforma. Šią paslaugą užsisakiusi bendrija gauna įmokų detalizaciją, gali sutarti dėl integracijos su bendrijos apskaitos sistema, pateikti duomenis klientams su mokėtina suma. Įmokas gali gauti sutartu metu į sutartas sąskaitas, jeigu svarbu – surinktos įmokos už paslaugas ir kaupiamąsias lėšas pervedamos į atskiras banko sąskaitas. Kad taptumėte partneriu, užtenka pateikti prašymą, o kai jis bus  patvirtintas, bendrija galės nemokamai naudotis paslauga. Mokesčiai bendrijai neskaičiuojami nei už administravimą, nei už detalizacijos patekimą ar kitas paslaugas.

 

Išsamią informaciją rasite čia.

 
 
SAVIVALDYBĖ SIŪLO 50 PROC. PARAMĄ DRAUGE TVARKANT KELIUS, KIEMUS IR KITAS VIEŠĄSIAS ERDVES (2017 05 14)

Kelios Vilniaus bendrijos jau pasinaudojo savivaldybės teikiama 50 procentų parama ir prie daugiabučių Antakalnyje įsirengė naujus šaligatvius. Pasinaudodami savivaldybės parama kelius tvarkėsi ir Pušyno kelio, Stepono Batoro, Bražuolės, Kelmijos Sodų, Žemosios, Daubėnų, J.Dobkevičiaus, Varnės gatvių gyventojai ir įmonės. Programa „50 ir 50“ gali tapti sprendimu ir dėl vietų automobiliams trūkumo.

 

Plačiau apie tai skaitykite "Lrytas.lt" paskelbtame straipsnyje čia,

 
 
RENOVACIJOS INVESTICINIS PLANAS: KAIP IŠVENGTI KLAIDŲ? (2017 04 18)

Daugiabučio renovacijos investicinio plano rengimas – viena svarbiausių modernizacijos proceso dalių. Tai patvirtintų ne tik renovacijas vykdantys statybų rangovai, bet ir patys atnaujintų daugiabučių gyventojai.Juk būtent investiciniame plane skaičiuojamas būsimas pastato energinis naudingumas, įvertinama pastato konstrukcijų fizinė būklė. Remiantis šiais duomenimis, numatomos priemonės, mažinančios daugiabučio namo energijos vartojimą. Paprasčiau tariant, parengiamas energiją, o kartu ir pinigus daugiabučių gyventojams padėsiantis sutaupyti planas. Plačiau apie tai galite paskaityti www.alfa.lt publikuotame straipsnyje čia.

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   sekantis  >>