į pradžią turinys susisiekite  
Patarimai ir komentarai STEIGIANTIEMS BENDRIJĄ
ĮSTATAI: VIEŠUS PRANEŠIMUS GALIMA SKELBTI IR ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE (2016 09 19)

Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai numato tam tikrų pranešimų paskelbimą viešai spaudoje, tokie pranešimai įprastai skelbiami bendrijos narių pasirinktame dienraštyje, toks punktas įrašomas ir į bendrijos įstatus, bet gali būti pasirinktas ir kitas variantas - viešų pranešimų skelbimas elektroninėje erdvėje.

 

Bendrijų įstatymas minėto viešų pranešimų skelbimo nereglamentuoja, todėl taikant analogiją su LR Akcinių bendrovių įstatymo 4 str. 4 d. nuostata („Bendrovės įstatuose nurodomas šaltinis, kuriame skelbiami bendrovės vieši pranešimai, turi būti Lietuvos Respublikos dienraštis arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamas elektroninis leidinys viešiems pranešimams skelbti"), bendrijos įstatuose nurodytu šaltiniu viešiems pranešimams skelbti gali būti ir kuris nors Lietuvos dienraštis, ir juridinių asmenų registro leidžiamas elektroninis leidinys viešiems pranešimams skelbti.

 

Vyriausybės nutarimą apie viešų pranešimų skelbimo elektroninėje erdvėje tvarką galima rasti čia.

 
 
KAIP ADMINISTRATORIUS TURI PERDUOTI NAMĄ BENDRIJAI (2016 08 02)

Administratorius  privalo:

1. per 30 dienų nuo administravimo pabaigos pateikti savivaldybei, patalpų savininkams ir perimantiems namo valdymą su namu susijusios veiklos ataskaitą;

2. perduoti turtą jo buvimo vietoje;

3. perduoti patalpų savininkų sukauptas lėšas;

4. perduoti pagal Administravimo nuostatų 4 punktą rengtus ir saugotus dokumentus;

5. grąžinti viską, ką gavo vykdydamas pareigas, išskyrus atlyginimą už administravimą ir (ar) kitas teisėtai teiktas paslaugas.

Perdavimas įforminamas perdavimo aktu, kurį pasirašo perduodančios ir priimančios šalių atstovai. Iki perdavimo akto pasirašymo dienos administratorius atlieka jam priskirtas funkcijas.

 

Jūsų dėmesiui - ir LR Aukščiausiojo teismo išaiškinimas patalpų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai klausimu, jį galite paskaityti čia.

 
 
AR VERTA STEIGTI BENDRIJĄ (2016 08 02)
AR VERTA STEIGTI BENDRIJĄ (2016 08 02)

Šiemet Kaune įsteigtos bendrijos pirmininkas Valdas, be kitko, nestokojantis humoro ir kūrybingumo (jo kalbos netaisėme į literatūrinę), geranoriškai ir linksmai pasidalijo patirtimi apie tai, kas paskatino jį ir jo kaimynus burtis, keisti esamą situaciją ir pradėti patiems administruoti savo daugiabutį namą. Tiems, kurie dar tik galvoja apie bendrijos steigimą, Valdas sako: "<...> atsistokit tiesiai ant to kelio, pažvelkite į priekį ir ženkite tą pirmą žingsnį. Bo vis vien kada nors teks. Ir geriau vėliau (ta prasme – dabar) nei niekada, nes su kiekviena diena, ške, prarandame kažkiek to gero".

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2