į pradžią turinys susisiekite  
Patarimai ir komentarai STEIGIANTIEMS BENDRIJĄ
NESILEISKITE KLAIDINAMI DĖL TEISĖS AKTŲ TAIKYMO STEIGIANT BENDRIJĄ (2017 03 01)

Gerai, kad bendrijos iniciatorė konsultavosi ir gilinosi į įstatymus ir nepasidavė klaidinimui. Žmonės nubalsavo už tai, kad administratoriaus atstovas pasišalintų iš jų susirinkimo ir nebetrukdytų, jie sėkmingai išsprendė klausimus pagal numatytą darbotvarkę ir pradėjo bendrijos registravimo procedūras.

 

P.S. Bendrijų įstatyme (6 str.)  rašoma:

2. Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų.

3. Bendrijos steigiamojo susirinkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų balsų dauguma. Balsuojant steigiamajame susirinkime, kiekvienas buto ar kitų patalpų (pastato) savininkas turi po vieną balsą. Buto ar kitų patalpų (pastato) bendraturčiams atstovauja vienas asmuo ir jis turi vieną balsą.