į pradžią turinys susisiekite  
Patarimai ir komentarai ĮSTEIGUSIEMS BENDRIJAS
PASIŪLĖ NAUJĄ PASLAUGĄ BENDRIJOMS - BIUDŽETAVIMĄ (2017 03 10)

Biudžetavimas – tai išanksto rengiamas bendrijos finansinis planas, jame numatomi mokesčiai, galimos išlaidos, pateikiama pinigų paskirstymo metodika. Bendrijos pirmininkui parengus finansinį planą ir jį patvirtinus bendrijos susirinkime, tas planas galios visus metus iki kol bus pakeistas. Visą tą laiką nebereikės jokių papildomų susirinkimų, susijusiu su tuo, kas jau patvirtinta, išskyrus atvejus, kai yra būtina koreguoti planą dėl papildomų paslaugų ar naujų bendrijos poreikių patvirtinimo.
 
Patvirtintas oficialus biudžetas turėtų būti teikiamas svarstyti valdybai ar susirinkimui, kaip ateinančių metų veiklos planas. Tokiame plane turi būti pagrindinė informacija ir numanomos išlaidos.

 
"Biudžeto rengimas pirmininkams neturėtų sukelti sunkumų: mūsų sistemoje pateikiamos dvi pagrindinės biudžeto pildymo formos – pagrindiniai bendrijos duomenys ir mokesčiai. Pirmoje dalyje surašoma informacija apie bendrij (pav., gyventojų ir butų skaičius), o kitoje – mokesčiai už visas komunalines, buhalterines bei kitas išlaidas (pav., pinigų kaupimas namo renovavimui). Šalia galima surašyti ir išlaidas, kurios taikomos už surinktus mokesčiu (įvairūs komisiniai mokesčiai)", – pasakoja Remigijus Nemira.

 
2017-ųjų metų biudžetą bendrijos gali tvirtinti jau per naująją sistemą. Primename, kad biudžetas kartu su praėjusių metų finansine ataskaita turi būti patvirtintas per pirmus tris metų mėnesius.


 
UAB "Skaidri apskaitos sistema" informacija.