į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos, straipsniai, komentarai
GYVENATE ŠALIA STATYBVIETĖS? ŠTAI KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI! (2017 11 27)

Planuojamos statybos derinamos su visuomene Daugiabučio namo administratorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pradžios apie šiuos darbus, jų mastą, kainą, lėšų šaltinius, atlikimo terminą privalo informuoti patalpų savininkus. Informacija skelbiama interneto svetainėje arba namo skelbimų lentose, įrengtose bendrojo naudojimo patalpose ar kitose gerai prieinamose vietose.

 

Su visuomene viešai privalo būti svarstomi tie projektai, kurie patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą: vienbučiai, dvibučiai, kurių bendras plotas daugiau kaip 200 kv. m, taip pat daugiabučiai, aukštesni kaip 5 aukštai, prekybos centrai, kurių prekybos plotas didesnis kaip 1 tūkst. kv. m, laidojimo namai, krematoriumai, garažai – 25 vietų ir daugiau, ir kt. T.y. visi tie pastatai, kuriems neparengti detalieji planai, o statyba gali būti vykdoma.

 

Informacija apie minėtus statybų atvejus ir numatytą projekto viešo svarstymo datą, laiką bei vietą skelbiama: Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje, IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt); prie statybos sklypo ribos įrengiamas stendas su informacija apie planuojamas statybas arba ši informacija registruotais laiškais pateikiama kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams.
 

Gyventojai gali iki viešo susirinkimo ir jo metu pateikti pasiūlymus. Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu. Atmesdamas pasiūlymą, projektuotojas nurodo pasiūlymo atmetimo motyvus.

 

Atkreipkite dėmesį į orą

 

Tvarkymo ir švaros taisyklių 18 punkte sakoma, kad, esant nepalankioms teršalams išsisklaidyti oro sąlygoms (vyraujantys anticiklonai, sausi orai, silpnas vėjas) ir nustatytų kietųjų dalelių (dulkių) ribinių verčių viršijimui, privaloma taikyti dulkėtumą mažinančias priemones.
 

Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje pateikiami Vilniaus miesto oro kokybės tyrimų duomenys, kur nurodoma, ar teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršijo ribinių verčių.

Atskirais atvejais kylant įtarimų, kad dėl konkrečios vykdomos veiklos yra teršalų (dulkių ar kt.) padidėjimas aplinkos ore (lauke), reikia kreiptis į Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą, kad būtų nustatyta, ar vykdomi aplinkosauginiai reikalavimai, o jei teršalų padidėjimas gyvenamojoje aplinkoje (patalpoje) – į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos ministerijos.

 

Patikrinimus statybvietėse Vilniuje atlieka Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai, todėl, jei pastebite nusižengimą, apie jį reikia informuoti nedelsiant.

 

Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai atlieka patikrinimus dėl statybos darbų. Tam, kad būtų operatyviai sureaguota į daromą nusižengimą, reikia nusižengimo metu pranešti Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112 arba Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui telefonu (8-5) 219 7948.

 

Šaltinis - www.15min.lt