į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos, straipsniai, komentarai
GRUODŽIO 31-ĄJĄ VILNIUJE BAIGIASI DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRATORIŲ PASKYRIMO TERMINAS (2017 06 28)

Vykdydama Aplinkos ministerijos įpareigojimą pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką, savivaldybė jau rugpjūčio mėnesį pradės organizuoti daugiabučio namo administratoriaus rinkimus.

 

Visų 4076 daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai gaus balsavimo biuletenius ir informacinius raštus, kaip vyks naujo namo administratoriaus rinkimas, taip pat gyventojai gaus lentelę su visais Vilniuje daugiabučių namų administravimą vykdančių įmonių aprašymais: kiek laiko įmonė veikia, kiek daugiabučių namų administruoja, kiek Vilniaus miesto savivaldybė dėl jos veiklos yra gavusi pagrįstų skundų. Gavę balsavimo biuletenius, gyventojai turės nuspręsti, kurį namo administratorių renkasi ir užpildyti balsavimo biuletenį. Balsavimo biuletenius galima bus pateikti (gražinti savivaldybei) elektroniniu būdu, nunešti į balsadėžę savo seniūnijoje ar į Vilniaus miesto savivaldybę.

 

Daugiabučio namo administratoriumi bus paskirta ta įmonė, už kurią per pirmą balsavimą nubalsuos daugiau nei 50 proc. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

 

Neįvykus pirmajam balsavimui pakartotino balsavimo metu bus skiriamas tas daugiabučių administratorius, kuris surinks daugiau kaip 50 procentų balsavime dalyvavusių butų ir kitų patalpų savininkų balsų, tačiau ne mažiau kaip ¼ visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų.

 

Jeigu nei vienas iš savivaldybės sąraše nurodytų administratorių pirmu ar antru balsavimu nesurenka nurodyto balsų skaičiaus (balsavimas įvyko), savivaldybė administratoriumi paskirs daugiausia balsų balsavimo metu surinkusį administratorių.

 

Jeigu neįvyksta ir pakartotinas balsavimas dėl administratoriaus pasirinkimo, savivaldybė paskiria administratorių atsižvelgdama į administratorių pretenduojančių teikti administravimo paslaugas Vilniaus mieste pateiktus paslaugų įkainius, administravimo patirtį ir pasirengimą teikti administravimo paslaugas.

 

Išrinktas daugiabučių administratorius bus paskirtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu penkeriems metams.

 

Administratorių pasirinkimo organizavimui lėšų ir papildomų resursų savivaldybei papildomai nebuvo numatyta ir skirta, todėl savivaldybė, turėdama įgyvendinti įpareigojimą, turės laikinai - keturiems mėnesiams - įsteigti 30 papildomų etatų specialistams, kurie padės Būsto administravimo skyriaus darbuotojams užtikrinti sklandų naujų administratorių pasirinkimą: reikės išplatinti 140 000 balsavimo biuletenių vien pirminiam balsavimui, pakabinti 13 tūkstančių skelbimų, surinkti balsavimo biuletenius, analizuoti duomenis, rengti pakartotinius balsavimus, kadangi administratorių pasirinkimo procedūra pirmu balsavimu apie 3/4 daugiabučių gyvenamųjų namų neįvyksta ir reikia organizuoti pakartotinį balsavimą.

 

Vilniaus miesto savivaldybės informacija.