į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos, straipsniai, komentarai
DĖL STATYBŲ KELIAMO TRIUKŠMO GALIMA SKŲSTIS SAVIVALDYBEI (2016 11 25)

 

Nustatytas ir gyventojams palankesnis ramybės laikas. Tai numato lapkričio 1 d. įsigaliojusios Triukšmo valdymo ir Vietos savivaldos įstatymų pataisos. Ramybės laikas rytą pailgintas viena valanda – nustatyta, kad diena trunka ne nuo 6 iki 18 val., kaip buvo ligi tol, o nuo 7 iki 19 val. Taigi statybos darbus galima pradėti ne anksčiau kaip 7 val. 

 

Tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, gyvenamosiose patalpose ar teritorijoje vykdantys statybos darbus, juos turi organizuoti taip, kad nebūtų pažeisti šių darbų pradžios ir pabaigos laiko, nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimai. Jie privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki darbų pradžios informuoti statybos darbų triukšmo kontrolierius apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmui mažinti skirtas priemones. 

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. galiosiantis Administracinių nusižengimų kodeksas už Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, reikalavimų pažeidimą numato nuo 50 iki 300 eurų baudą, už pakartotinį nusižengimą – nuo 280 iki 600 eurų. 

 

Aplinkos ministerijos informacija.