į pradžią turinys susisiekite  
Dažnai užduodami klausimai
KAIP ATSISKIRTI NUO DIDELĖS BENDRIJOS ĮSTEIGIANT ATSKIRĄ BENDRIJĄ

CK 2.96 str. 3 dalis numato: "3. Sprendimas dėl juridinio asmens reorganizavimo priimamas kvalifikuota balsų dauguma. Ją nustato steigimo dokumentai ir ji negali būti mažesnė nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalyvių balsų. Sprendimas dėl juridinio asmens reorganizavimo gali būti priimtas tik praėjus trisdešimčiai dienų nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą, kaip nurodyta šio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalyje. Sprendimu dėl juridinio asmens reorganizavimo turi būti patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti ar priimti nauji steigimo dokumentai".

 

Nepatvirtinus reorganizavimo dokumentų, nebus tvirtinami ir atsiskirti siekiančios bendrijos dokumentai (prieš registruojant jie turi būti patvirtinti notaro). Kai bendrijoje labai daug narių, sprendimus priimti nėra paprasta (dažnai nariai būna pasyvūs), bet tai nereiškia, kad visiškai neįmanoma. Svarbu tiksliai numatyti ir atlikti visus žingsnius, galbūt pasinaudoti įgaliotinių teisėmis ir pan.

 

Daug paaiškinimų šiuo klausimu galima rasti 2014 metais spręstos bylos medžiagoje, ją galite paskaityti čia: BYLA 2S-2573-173/2014.