į pradžią turinys susisiekite  
Dažnai užduodami klausimai
AR BENDRIJOS PIRMININKU GALI BŪTI ASMUO, KURIS NETURI NUOSAVYBĖS BENDRIJOS NAME?

Jeigu jūsų bendrijos valdymo organai bus ir pirmininkas, ir valdyba (įtvirtinta įstatuose), galėsite laisvai rinkti pirmininku ir tokį asmenį, kuris turi nuosavybę bendrijos name, ir tokį, kuris nuosavybės bendrijos name neturi. Ppirmininko išrinkimo faktas įtvirtinamas protokole, sutartį, nurodant užmokestį (jeigu dirbs už atlygį), su juo pasirašyti išrenkamas vienas iš valdybos narių ir tai irgi įrašoma į protokolą.