į pradžią turinys susisiekite  
PIRMININKO IR KITOS PASLAUGOS BENDRIJOMS

Įsteigus daugiabučiame name bendriją, išsirinkus pirmininką, valdybą, revizorių, svarbu užtikrinti, kad bendrijos buhalterinė apskaita būtų vedama tinkamai ir kad gyventojams ir toliau būtų teikiamos visos pagrindinės paslaugos, tokios kaip pastato techninės priežiūros, šilumos punkto priežiūros, lifto priežiūros ir kitos. Kiekviena bendrija siekia sutaupyti, ir būdų taupymui tikrai galima rasti, tačiau nereikėtų pamiršti, kad paslaugų kokybė taip pat labai svarbi, kad įmonių ir privačių asmenų, kurie teiks paslaugas, patikimumas – reikšmingas kriterijus. 

 

Bendrija – savarankiškas juridinis asmuo, ji gali organizuoti rinkos dalyvių apklausas, derėtis ir apsispręsti, su kuo bendradarbiaus, gali nutraukti bendradarbiavimo sutartis ir pakeisti paslaugų teikėjus. Įsteigus bendriją, pasirinkimai yra tokie:

  • pasirašyti sutartį ir toliau bendradarbiauti su buvusiuoju jūsų administratoriumi (savivaldybės paskirtu), kuris organizuos visų bendrijai reikalingų paslaugų teikimą;
  • pasirinkti kitą administratoriaus paslaugas teikiančią įmonę, kuri organizuos visų bendrijai reikalingų paslaugų teikimą;
  • patiems (atstovaujant išsirinktam pirmininkui) administruoti savo ūkinę veiklą - tiesiogiai pasirašyti atskiras sutartis su kiekvienos paslaugos pasirinktu teikėju - fiziniu ar juridiniu asmeniu.

Kitose rubrikos "Bendrijos pirmininko ir kitos paslaugos bendrijoms" dalyse rasite paslaugas bendrijoms teikiančių įmonių prisistatymus.

 

Visas įmones ir fizinius asmenis, galinčius pasiūlyti savo paslaugas bendrijoms,

kviečiame reklamuotis šioje specializuotoje interneto svetainėje.

Daugiau informacijos tel. 8686 30484,

el. paštu apiebendrija@gmail.com.