į pradžią turinys susisiekite  
Patarimai ir komentarai BENDRIJŲ NARIAMS
KADA IR KUR LIETUVOJE GALIMA ĮRENGTI STEBĖJIMO KAMERAS? (2018 01 19)

Paėjusią savaitę Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą – be daugiabučio namo gyventojų sutikimo namo valdoje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros pažeidžia gyventojų teisę į privatumą. Plačiau šią tema pristato www.diena.lt čia.

 

Taip pat pridedame susipažinti 2017 01 11 Aplinkos ir Teisingumo ministerijų bendrąją nuomonę, kuri taip pat gali būti aktuali norintiems daugiabučiuose sumontuoti vaizdo kameras, ją galite paskaityti čia.

 
 
PRIVALOMAS INFORMAVIMAS RAŠTU - AR GALIMA TAI PADARYTI EL. PAŠTU? (2017 12 21)

Bendrijų įstatyme aiškiai nurodyta: "Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos valdymo organą, keisti bendrijos įstatus ar svarstyti bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą, apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams pranešama raštu." Labai dažnai sulaukiame bendrijų pirmininkų klausimų apie tai, ar galima bendrijų narius informuoti raštu, naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis. 

 

Pasigilinome į šią situaciją ir siūlome variantą - papildyti bendrijos įstatų dalį "Bendrijos pranešimai ir skelbimai" > "Informavimo tvarka, kai yra privalomas informavimas raštu" formuluote (žr. žemiau, pažymėta raudonai), suderinta su vienu Vilniaus m. notarų biuru (patvirtino, kad įstatus su tokia formuluote tvirtintų):

plačiau
 
KOVA SU LAPAIS BE REKLAMOS (2017 11 22)

Pietinėje miesto dalyje esančių daugiabučių namų gyventojai keiksnoja visus kitus, tik ne save, dėl prieš savaitę lietaus nuotekas užkimšusių rudeninių lapų. Tačiau atsirado ir klaipėdiečių, parodžiusių pavyzdį kitiems. Plačiau apie tai - www.diena.lt čia.

 
 
ATSINAUJINO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĘ (2017 11 21)

Kol vieni dejuoja, kad daugiabučių namų kiemuose esančios automobilių stovėjimo aikštelės yra prastos būklės ir daugelyje jų netelpa gyventojų automobiliai, J. Basanavičiaus g. 124-ojo namo bendrija ėmė ir patys susitvarkė kieme esančią aikštelę, o ateities planuose – įrengti dar vieną. Plačiau apie tai - www.rinkosaikste.lt čia.

 
 
ATNAUJINANT DAUGIABUČIO "VIZITINĘ KORTELĘ" – LIFTĄ IR LAIPTINĘ (2017 11 16)

Senos statybos daugiabučiai, dalyvaudami Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, gali ne tik sutaupyti energijos, bet ir įgyvendinti priemones, padedančias iš esmės atnaujinti svarbiausias namo bendras patalpas – laiptinę, bei modernizuoti itin daug elektros energijos naudojančius senus liftus ir tokiu būdu sukurti jaukesnę ir saugesnę aplinką name. Plačiau apie tai skaitykite "15min.lt" paskelbtoje medžiagoje čia.

 
 
KUR IŠMETATE SUGRĖBTUS LAPUS? PAŽEIDJUS GAUDYS IR KAMEROMIS (2017 11 16)

Miestų gyventojams šiuo metu tikras galvosopis, kur padėti sugrėbtus lapus. Už prie konteinerių paliktas krūvas ar kartu su šiukšlėmis sumestus lapus gresia baudos. Štai Panevėžio savivaldybė ragina vežti lapus tiesiai į sąvartyną ar specialiai žaliosioms atliekoms kaupti skirtus konteinerius, tačiau jų mieste vos 5, tad gyventojai nesuka galvos ir lapus vis tiek verčia prie konteinerių. Nuo šiol tokius pažeidėjus Panevėžys sukruto gaudyti – ėmė organizuoti reidus. Plačiau apie tai - www.tv3.lt paskelbtoje informacijoje čia.

 
 
BENDRIJŲ PIRMININKAI TAMPA ATPIRKIMO OŽIAIS? (2017 11 02)

„Pir­miau­sia bend­ri­jos na­riai ar na­mo pa­tal­pų sa­vi­nin­kai tu­rė­tų jiems rū­pi­mus klau­si­mus spręs­ti su bend­ri­jos pir­mi­nin­ku, bend­ri­jos val­dy­ba, bend­ri­jos gin­čų nag­ri­nė­ji­mo ko­mi­si­ja ar už tai at­sa­kin­gu as­me­niu, su­šauk­da­mi vi­suo­ti­nį bend­ri­jos na­rių su­si­rin­ki­mą“, – pa­ta­ria I. Kru­giš­kie­nė. daugiau komentarų ir patarimų rasite www.skrastas.lt paskelbta,e straipsnyje čia.

 
 
DĖL VISKO GALIMA DEMOKRATIŠKAI SUSITARTI (2017 09 21)

"Svar­biau­sia, kad pa­ti bend­ri­ja su­si­tar­tų, kad jai tik­rai rei­kia ta­ke­lio ar ša­li­gat­vio. Jei­gu na­mo bend­ri­ja iš­reikš to­kį no­rą, bend­ri­jos pir­mi­nin­kas kreip­sis, se­niū­ni­ja at­ras ga­li­my­bių nu­ties­ti ša­li­gat­vį. Da­bar tos ke­lios ply­te­lės vie­to­je laip­tu­kų ne­la­bai puo­šia mies­tą", - sako Kuršėnų seniūnas Vytautas Gedmontas straipsnyje "Daugiabučio bendrija nesusikalba dėl takelio į gatvę". Linkime sprendimus rasti geranoriškai susirinkimuose. Kai žmonės kalbasi, jie turi galimybių susitarti. Visą straipsnį galite paskaityti portale "Skrastas.lt" čia.

 
 
NEPAKLIŪKITE Į SUKČIŲ PINKLES, NEATIDUOKITE JIEMS BENDRIJOS PINIGŲ (2017 07 19)

16 eurų – tiek pinigų po keisto skambučio liko daugiabučio namo Palangoje bendrijos sąskaitoje. 8750 eurų atidavęs namo pirmininkas pensininkas Jonas Vytautas Baliutavičius iš nevilties kreipėsi į visus pažįstamus finansinės paramos.

 

„Buvau girdėjęs apie sukčių apgautus žmones, tačiau niekada negalvojau, kad man taip gali atsitikti. Viskas skambėjo taip įtikinamai, per 1,5-2 valandas trukusį pokalbį jie man neleido nė truputį pagalvoti. Kai dabar prisimenu to pokalbio turinį, jis man atrodo juokingas“, – pasakojo 74-erių vyras 15min portalui.

 

Prieš septynerius metus į Palangą paskui dukrą atsikraustęs pensininkas ilgą laiką dirbo Šiaulių J.Janonio gimnazijoje istorijos mokytoju. Pensijos jam pasirodė maža išgyvenimui, todėl susirado darbą – vadovavo vieno daugiabučio Sermiesčio gatvėje bendrijai.

 

Prisistatė policijos pareigūnu

Praėjusio trečiadienio popietę J.V.Baliutavičiui pasiskambino nepažįstamas vyras. Prisistatė esąs policijos pareigūnas iš Klaipėdos. Kreipėsi į jį vardu ir pavarde, atskleidė žinąs, jog šis vadovauja daugiabučio bendrijai.

plačiau
 
SUKURTAS ELEKTRONINIS ĮRANKIS DAUGIABUČIUS RENOVUOJANČIOMS BENDRIJOMS (2017 06 09)

Nuo šiol daugiabučių namų bendrijoms įsigyti namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus su projektavimu taps gerokai paprasčiau.

 

Viešoji įstaiga „CPO LT“, sukūrusi elektroninį įrankį „Elektroninių pirkimų centras“, papildė ji galimybe rangos darbus su projektavimu įsigyti pagal ekonominį naudingumą. Tai – viena iš daugybės priemonių, kuria siekiama daugiabučių renovavimą padaryti kuo prieinamesniu ir patrauklesniu. Naujasis įrankis yra skirtas subjektams, kuriems negalioja LR Viešųjų pirkimų nuostatos

 

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.

 
 
1   2   3   sekantis  >>